කළුතර උතුර බන්ධනාගාර රෝහලේ දී රැඳවියෙක් සියදිවි නසාගනී

Saturday, 15 August 2020 - 7:00

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටි රැඳවියෙකු කළුතර උතුර බන්ධනාගාර රෝහලේ දී ගෙළ වැලලාගෙන සියදිවි හානිකරගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා.

මෙලෙස සියදිවි නසාගෙන ඇත්තේ කැස්බෑව අධිකරණයේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සම්බන්ධ නඩුවක් සදහා රක්ෂිත බන්ධනාගාර සිටි අයෙක් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.