නාඳුනන ආකාශ වස්තු හඳුනා ගැනීමට පෙන්ටගනයෙන් නව ඒකකයක්

Saturday, 15 August 2020 - 17:11

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පිටසක්වල ජීවින් පෘථිවියට පැමිණෙන බවට මතයක් ගොඩනැගී ඇති පියාඹන පීරිසි හෙවත් හඳුනා නොගත් පියාසරන වස්තූන් පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ඇමරිකාවේ පෙන්ටගනය විසින් නව ඒකකයක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

ඇමරිකානු නාවික හමුදාව හරහා ක්‍රියාත්මක වන එම කාර්ය සාධක බලකායට පැවරෙන්නේ එලෙස ආකාශයේ දක්නට ලැබෙන වටහාගත නොහැකි සන්සිද්ධීන් අධීක්ෂණය කිරීමයි.

මෙය හුදෙක් පිටසක්වල ජිවින් පිලිබඳ ගවේෂණයකට වඩා එවැනි සන්සිද්ධීන් වලින් පෘථිවියේ සන්නිවේදන ඇතුළු කාර්යයන්ට ඇති කරන බලපෑම හඳුනාගෙන වැළැක්වීම සඳහා පිහිටුවනු ලැබූවක් බවයි පෙන්ටගනය සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම, ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි ගුවන් තලයේ ආක්‍රමණශීලි බලපෑම් එමගින් සොයා බලනු ඇති බව ද ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශිකා සූසන් ගෝ ප්‍රකාශ කළා.