ජපානයේ 100 ඉක්මවූ පුද්ගලයින් ගණන 80,000 ඉක්මවයි

Tuesday, 15 September 2020 - 20:01

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+100+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1+80%2C000+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ජපානයේ වෙසෙන අවුරුදු සියය ඉක්මවූ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව පළමු වරට 80,000 ඉක්මවා තිබෙනවා.

සැප්තැම්බර් පළමුවනදා වනවිට එය 80,450 ක් වන අතර, ඉන් 70,975 දෙනෙකුම කාන්තාවන්.

1963 වසරේදි ජපානයේ වාසය කල අවුරුදු සියය ඉක්ම වූ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව දැක්වුනේ 153ක් ලෙසයි.

මේ වනවිට ලොව වයස්ගතම පුද්ගලයා වන 117 හැවිරිදි තනකා කනේ ජීවත් වන්නේ ද ජපානයේ වීම විශේෂත්වයක්.