ලෙබනනයේ බීරූට් හි තවත් ගොඩනැගිල්ලක දැවැන්ත ගින්නක් (වීඩියෝ)

Tuesday, 15 September 2020 - 21:01

%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ලෙබනනයේ බීරූට් හි තවත් දැවැන්ත ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන ඇතිබව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකරනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තාකර ඇත්තේ දැවැන්ත සාප්පු සංකීර්ණයක මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම ගින්නට හේතුව මෙතෙක් පැහැදිලි නොමැති බවයි එම වාර්තා පෙන්වාදෙන්නේ.

එහි දර්ශන පහතින්.