කුරුඳු සොරා පළාගිය අමුතු ක්‍රමය (වීඩියෝ)

Wednesday, 16 September 2020 - 13:57

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B3%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


බටපොල කහටපිටිය ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙක් කුරුදු අලෙවි කරන ස්ථානයකින් කුරුඳු මිටියක් සොරා ගෙන ඇති අතර, එය අලෙවි කිරීමට ගෙන ආ බව අඟවමින් වෙලඳසැල් හිමිකාන්තාව මුලාවට පත් කර තිබෙනවා.

එහිදී වෙළඳසැල් හිමි කාන්තාව අදාළ පුද්ගලයාගේ යතුරු පැදියේ යතුර ද රැගෙන ඔහු අල්ලා ගන්නා ලෙස අවට පිරිස දැනුවත් කිරිමේදී ඔහු පළා යන ආකාරය වෙළදසැලේ සවිකර ඇති CCTV කැමරාවල මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා.