දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ඉදිරිපිට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් විරෝධතාවක

Wednesday, 16 September 2020 - 14:38

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ උපාධිධාරීන් දසදහස බඳවා ගන්නා දිනය ප්‍රකාශයට පත්කරන්නැයි ඉල්ලා ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ඉදිරිපිටදී අද නිහඬ විරෝධතාවක නිරත වුණා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දැක්වූ එම සංගමයේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය තැන්නේ ඥානානන්ද හිමියන් කියා සිටියේ අභියාචනා යොමුකර ඇති සියලූම උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බවයි.