නවීන්, සිරිකොතෙන් ලිපිගොනු ඉවත් කර ගනී

Wednesday, 16 September 2020 - 14:50

%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නවීන් දිසානායක සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පිහිටි ඔහුගේ කාර්යාලයේ තිබූ ලිපිගොනු ඉවත් කරගෙන ගොස් තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ ඔහුගේ නියෝජිතයින් පිරිසක් පැමිණ එම ලිපිගොනු ඉවත් කරගෙන ගිය බවයි වාර්තා වන්නේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නවීන් දිසානායකද එම පක්ෂයේ නායකත්වයට ඉදිරිපත් වන බවට ප්‍රකාශ කර තිබුණා.