සේවිකාවකගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලීමේ සිද්ධියක් ගැන පරීක්ෂණයක් (වීඩියෝ)

Wednesday, 16 September 2020 - 16:07

%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වරයකු එහි සේවය කරණ සේවිකාවකගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලීමේ සිද්ධියක් මේ දිනවල සාමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වනවා.

අප මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එම අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ සරණ කරුණාරත්න මහතාගෙන් විමසීමක් කළ අතර ඔහු සදහන් කළේ මෙය 2015 වසරේ සිදු වූවක් බවයි.

ඒ පිළිබඳව අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක බවද ඔහු සඳහන් කළා.

ඒ සම්බන්ධයෙ සභාපතිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්.