ගිනිගත් නැවේ හිමිකරුවන්ට දැනට මිලියන 340 ක බිලක් - පූර්ණ ඇස්තමේන්තුව නැව මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් ඉවත් වූ පසු(වීඩියෝ)

Wednesday, 16 September 2020 - 18:03

%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+340+%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B6%87%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ගිනිගැනීමට ලක්වූ එම්.ටී.නිව් ඩයමන්ඞ් නෞකාවේ ගින්න නිවා දැමීමේ වියදම ලෙස ඊයේ වනවිට රුපියල් මිලියන 340 ක ඇස්තමේන්තුවක් අදාල නැව් සමාගම වෙත යොමුකළ බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පැහැදිලි කළා.

ඊට අදාළ කටයුතු පිළිබඳව වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කරමින් නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලිධාරිනි රාජ්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න කියා සිටියේ නෞකාවේ ගින්න ඇති වූ දා සිට එය මැඩපැවැත්වීම සඳහා දායකත්වය ලබා දුන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු සියලූ අංශවල වියදම් මෙම මිලියන 340 ට ඇතුළත් බවයි.