නිව් ඩයමන්ඩ් නැවේ කපිතාන් අධිකරණයට ඉදිරිපත්කරන්නැයි නීතිපති CIDයට දැනුම්දෙයි

Wednesday, 16 September 2020 - 18:47

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+CID%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ පනත යටතේ සිදුවූ අපරාධය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු දක්වා නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ කපිතාන්වරයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නොතීසි ලබාගන්නා ලෙස අපරාධ  පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත නීතිපති විසින් නියෝග කර ඇති බව නීතිපති සම්බන්ධීකාරක රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න ප්‍රකාශ කළා.