ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගෙන් ප්‍රදේශ රැසකදී විරෝධතා (වීඩියෝ)

Wednesday, 16 September 2020 - 20:12

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


තමන්ට රැකියා ලබාදෙන ස්ථිර දිනයක් ප්‍රකාශ කරන ලෙසට රජයට බල කරමින් ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගේ සංගමය අද දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක උද්ඝෝෂණවල නිරත වුණා.

කල් නොයවා අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව සඳහා කැඳවන ලෙස ඉල්ලමින් එම සංගමයේ නියෝජිතයින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට ලිපි භාරදීමෙන් අනතුරුව ඒ ඒ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ඉදිරිපිට නිහඬ විරෝධතාවල නිරත වූ බවයි හිරු වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.

මේ අතර, ගම්පහ - සණස බැංකුවේ සිදුවූ බව කියන මුදල් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් එහි තැන්පත්කරුවන් ද අද කොළඹදී විරෝධතාවක නිරත වුණා.