‘‘සැලී’’ ඇමරිකාවේ ලක්ෂ පහකට අධික පිරිසකට විදුලිය අහිමි කරයි

Thursday, 17 September 2020 - 9:48

%E2%80%98%E2%80%98%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E2%80%99%E2%80%99+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
සැලී සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ඇමරිකාවේ ලක්ෂ පහකට අධික පිරිසකට විදුලිය විසන්ධි වී ඇති බව විදෙස් වාර්තා පවසනවා.

පැයට කිලෝමීටර 169 ක වේගයකින් හමා යන මෙම සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ෆ්ලොරිඩා සහ ඇලබාමා ප්‍රාන්තවල ජලගැලීම්ද වාර්තාවුණා.

ඒ හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් ආපදාවට ලක්ව ඇති බව සඳහන්.

සුළි කුණාටුවත් සමඟ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයට මිලිමීටර 762 ක වර්ෂාපතනයක් ඇද හැලී තිබෙනවා.