විදේශ විනිමය වැය නොවන භාණ්ඩ ආනයනයට අවසර

Thursday, 17 September 2020 - 13:15

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB
දේශීයව වගා කළ හැකි හෝ නිෂ්පාදනය කළ හැකි අත්‍යවශ්‍ය නොවන ද්‍රව්‍ය, වෙළඳ භාණ්ඩ සහ මෝටර් වාහන ආනයනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ආනයන අපනයන පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම් වලට අදාළ ගැසට් නිවේදන හතරක් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ ඇති පීඩනය අවම කිරීමේ අරමුණිනුයි මෙලෙස අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ සහ මෝටර් වාහන ආනයනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට රජය තීරණය කරනු ලැබුවේ.

එමෙන්ම සැපයුම්කරුවන් විසින් ලබාදෙන ණය පහසුකම් මත හෝ විදේශ විනිමය වැය නොවන පදනම මත තෝරාගත් භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා අවසර ලබාදීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.