ජලය, විදුලිය, ඉන්න බිමක් නොමැතිව පීඩා විඳින වැලිගේපොල වැසියෝ (වීඩියෝ)

Thursday, 17 September 2020 - 13:48

%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA%2C+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


පිරිසිදු ජලය, විදුලිය පමණක් නොව ජීවත්වීමට අවශ්‍ය බිම්කඩක නෛතිකභාවය පවා අහිමිවූ ගම්වාසීන් පිරිසක් පිළිබඳව අපට බලංගොඩ- වැලිගේපොල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා.

බලංගොඩ - වැලිගේපොල - ඉත්තගලයාය ගම්මානයේ පවුල් 25කට අයත් 100කට වැඩි පිරිසක් ජීවත්වනවා.

නමුත් මෙම ගම්මානයේ ජනාවාස ඇතිවී අවුරුදු 50කට වැඩි කාලයක් ගතවුවත් විදුලිය, පානීය ජලය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා ගමට යාමට හරිහමන් මාර්ගයක් හෝ නොමැතිකමින් ජනතාව පත්ව ඇත්තේ දැඩි අසීරුතාවකටයි.

ජීවත්වීමට බිමක් තිබුණද ඒවාටනෛතික හිමිකමක් ඉල්ලා රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයට, ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට ඇතුළු වගකිව යුතු බලධාරීන්ට අවස්ථා ගණනාවකදී මේ සම්බන්ධව දැනුම්දි ඇතත් තම ගැටලුවලට විසඳුම් නොලැබුණු බවට ජනතාව මැසිවිල නගනවා.