විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් චෝදනාවක්

Thursday, 17 September 2020 - 14:24

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සිය වැටුප් විෂමතා ගැටළුව විසඳීමට රජය අපොහොසත් වී ඇති බව ලංකා විදුහල්පතිවරුන්ගේ සංගමය චෝදනා කරනවා.

එහි ලේකම් පියසිරි ප්‍රනාන්දු පුත්තලමේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතාවන් විසඳීම සම්බන්ධයෙන් වෘත්තිය සමිතිවලට මෙතෙක් සාකච්ඡාවක් ලබා දී නොමැති බවයි.