ප්‍රධාන ඉංජිනේරු පීඨ 6 කට බඳවාගැනීම් වැඩි කෙරේ

Saturday, 19 September 2020 - 7:22

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A8+6+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු පීඨ 6 ක් සදහා මේ වසරේ සිසුන් 405 දෙනෙකු වැඩිපුර ඇතුළත් කර ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, යාපනය, රුහුණ, මොරටුව සහ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාල සදහා මෙලෙස සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට නියමිතයි.

උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගත් බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කළේ.