සමගි ජනබලවේගයෙන් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

Saturday, 19 September 2020 - 7:30

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බිම් මට්ටමේ ඡන්ද පොල දස දහසක් ඉලක්ක කරගනිමින් විශේෂ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට සමගි ජනබලවේගය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එහි පළමු වැඩසටහන ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල බිම් මට්ටමේ පාක්ෂිකයන් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් සිදුකරන බවයි එහි ජාතික සංවිධායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ.