ටික්ටොක් සහ වී චැට් චීන මෘදුකාංග යෙදවුම්වලට ඇමරිකාව තුළ හෙට සිට තහංචි

Saturday, 19 September 2020 - 9:10

%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%A0%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%98%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C+%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92
ටික්ටොක් සහ වී  චැට්  චීන මෘදුකාංග යෙදවුම් යාවත්කාලීන කිරීම් හෙට සිට තහනම් කරමින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද වානිජ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ නියෝගයක් නිකුත් කළා. කෙසේ නමුත් නොවැම්බර් 12 වනදා වනතුරු එම සේවාව භාවිත කිරීමට එක්සත් ජනපද පරිශීලකයන්ට අවස්ථාව හිමිවනවා.

ඇමරිකානුවන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත චීනය විසින් අයථා ලෙස පරිහරණය කරන බව පවසමිනුයි ජනපති ට්‍රම්ප්, ජනප්‍රිය ටික්ටොක් සහ වී චැට් මෘදුකාංග යෙදවුම් තහනම් කරන බව ප්‍රකාශ කළේ.

ඇමරිකාව තුළ ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් වෙනත් සමාගමකට අලෙවි කිරීම සඳහා ජනපති ට්‍රම්ප් ලබාදුන් දින 45 ක කාලවිරාමය හෙටින් අවසන් වනවා.

ට්‍රම්ප් පරිපාලනයේ මෙම පියවර කිසිසේත් අනුමත නොකරන බව ප්‍රකාශ කළ චීනය අවධාරණය කළේ එක්සත් ජනපදය ජාත්‍යන්තර වානිජ රෙගුලාසි විනිවිද භාවයකින් යුතුව සාධාරණ අන්දමින් අනුගමනය කළ යුතු බවයි.

කෙසේ නමුත් ටික්ටොක් ඇතුලූ චීන මෘදුකාංග මෙවලම් ඇමරිකානු සමාගමක් මගින් මිලදී ගැනීමේ එකඟතාවක් කඩිනමින් ඇතිවේයැයි විශ්වාසය පළ කරන බව ජනපති ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කළා.