ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දුනීසියාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 4168 ක්

Saturday, 19 September 2020 - 15:20

%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+24+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+4168+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දුනීසියාවෙන් දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ගත වූ පැය 24 දී වාර්තා වී තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ නව ආසාදිතයින් 4168 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමඟ එරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ 40,687 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දුනීසියාවෙන් කොරෝනා මරණ 112 ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඒ සමඟ එරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 9448 ක් වනවා.
 
එය ගිණිකොන දිග ආසියාතික රටකින් වාර්තා වන ඉහළම මරණ සංඛ්‍යාවයි.

මේ අතර, පිලිපීනයෙන් ද කොරෝනා ආසාදිතයින් 3962 ක් ගත වූ පැය 24 තුළ වාර්තා වී ඇති අතර, එරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ 83,460 ක්.