මහනුවර පස්මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ගිලාබැසීමෙන් තුන්දෙනෙකු සිරවේ

Sunday, 20 September 2020 - 7:49

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%9A
මහනුවර - බූවැලිකඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි පස්මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ගිලාබැසීමකට ලක්වී තිබෙනවා.

එය, අසළ වූ නිවසක් මතට පතිත වීම හේතුවෙන් ඊට විශාල හානියක් සිදුව ඇති බව සඳහන්.

එම නිවසේ සිරවී සිටින කුඩා ළමයෙකු ඇතුලු පුද්ගලයින් තුන්දෙනෙකු බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමක් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.