තස්මේනියාවේ නොගැඹුරු මුහුදට තල් මසුන් 270 ක්

Tuesday, 22 September 2020 - 19:25

%E0%B6%AD%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+270+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඕස්ට්‍රේලියාවේ - තස්මේනියා ප්‍රාන්තයේ බටහිර ප්‍රදේශයේ නොගැඹුරු මුහුදට තල්මසුන් 270 ක් පමණ පැමිණ ඇති අතර, ඉන් 90 දෙනෙකු මියගොස් තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

තල්මසුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් නැවත ගැඹුරු මුහුදට හරවා යැවීමට ඕස්ට්‍රේලියානු වෙරළාරක්ෂක අංශ පියවර ගත්තා.