ජන ගැටළු විසඳන්න ජනපති ගමට (වීඩියෝ)

Wednesday, 23 September 2020 - 7:48

%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ජනතාව අතරට ගොස් ඔවුන් මුහුණ දී සිටින විවිධ ගැටලු ඍජුවම හඳුනාගෙන නොපමාව විසඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා ගමින් ගමට චාරිකා කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ජනතාව පීඩාවට පත් කරන ප්‍රශ්න සියැසින් දැක ඔවුන්ගේ දුක් ගැනවිලි ශ්‍රවණය කර නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගනිමින් සහන සැලසීම ජනාධිපතිවරයාගේ අපේක්ෂාවයි.