කොටිකාවත්ත ආදාහනාගාරයේ ගෑස් කාන්දුවකින් පිළිස්සුම් තුවාල ලැබූ 07 දෙනෙක් රෝහලේ(වීඩියෝ)

Thursday, 24 September 2020 - 18:18

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96+07+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29

කොටිකාවත්ත - මුල්ලේරියාව ආදාහනාගාරයේ දේහයක් ආදාහනය කරමින් සිටියදී ගෑස් කාන්දුවක් හේතුවෙන් ඇති වූ පිපිරීමකින් පුද්ගලයින් 07 දෙනෙකු තුවාල ලබා කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

ඔවුන්ගේ මුහුණුවල දැඩි පිළිස්සුම් තුවාල දක්නට ලැබෙන බවයි ජාතික රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.

දේහය පසුව වෙනත් ආදාහනාගාරයක් වෙත යොමුකර තිබෙනවා.