කොරෝනා ආසදිතයින්ගේ සංඛ්‍යව 3349 දක්වා ඉහළට

Saturday, 26 September 2020 - 17:33

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80+3349+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
තවත් කොරෝනා ආසදිත රෝගීන් හතරදෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
 
ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසදිතයින්ගේ සංඛ්‍යව 3349 දක්වා ඉහළ ගියා.