ඕස්ට්‍රේලියාවේ තස්මේනියා මුහුදු තීරයට ගොඩගැසූ තල්මසුන්ගෙන් 108ක් යළි මුහුදට

Sunday, 27 September 2020 - 13:47

%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%96+%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+108%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%A7
ඕස්ට්‍රේලියාවේ තස්මේනියා - මැක්වයරි වරාය අවට මුහුදු තීරයට ගොඩගැසූ තල්මසුන්ගෙන් 108 දෙනෙකු නිරුපද්‍රිතව යළි මුහුද වෙත යවා තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් එලෙස ගොඩගැසූ තල්මසුන් 350 ක් පමණ මියගොස් ඇති බවටද වාර්තාවනවා.

එරට සත්ව විශේෂඥයින් පෙන්වාදී තිබුණේ තවදුරටත් වෙරළ තීරය අවට පණ ඇති කිසිදු තල්මසෙකු නොමැති අතර, මේ වනවිට ගොඩගසා ඇති සියලූ සත්වයින් මියගොස් ඇති බවටයි.