ජපාන ගුවන් සමාගමෙන් මගීන් අමන්ත්‍රණයේ වෙනසක්

Monday, 28 September 2020 - 14:47

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජපාන ගුවන් සමාගම ලබන මස සිට මගීන් ආමන්ත්‍රණය කළ ආකාරය වෙනස් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මෙතෙක් භාවිතා කල ”‍ නෝනාවරුනි - මහත්වරුනි ”‍යන යෙදුම වෙනුවට ”‍ සුබ උදෑසනක්, සුබ සන්ධ්‍යාවක් වැනි යෙදුම් භාවිතා කිරීමටයි අවධානය යොමුව ඇත්තේ.

ගුවන් මගීන් සමග ලිංග භේදයකින් තොරව මිත්‍රශීලීත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් මෙම වෙනස සිදු කිරීමට ජපාන ගුවන් සමාගම තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.