ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ ප්‍රබල අකුණු

Monday, 28 September 2020 - 17:08

%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
උතුර, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලට ගිගුරුම් සහිත වැසිත් සමඟ ප්‍රබල අකුණු අනතුරු ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

වැසිත් සමඟ තාවකාලිකව තද සුළං ද ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

ප්‍රබල අකුණු ගැන, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අද(28) රාත්‍රී 10.30 වනතුරු වලංගු වන පරිදි නිකුත් කළ රතු නිවේදනය පහතින්.