ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන්, රටවල් 133ක ක්ෂණික කොවිඩ්19 පරීක්ෂාවක්

Tuesday, 29 September 2020 - 8:12

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+133%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A19+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විනාඩි 15ත්, 30ත් අතර කාලයක් ඇතුළත ප්‍රතිඵල ලබාදෙන අඩු මිල කොවිඩ්19එන්නතක් ඇමරිකානු ඩොලර්  5ක් වන මෙම එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 120ක් ඉදිරි මාස 6 තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම සමඟ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ගිවිසුමකට එළඹුණා.

විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ පර්යේෂණාගාර අඩු දුප්පත් රටවල කොවිඞ් නයින්ටීන් පරීක්ෂණ ඉහළ නැංවීමට මෙමගින් හැකියාවක් ලැබෙනු ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානී ටෙඩ්‍රොස් ඇඩනම් ගෙබිරයේසස් ජිනිවා නුවර දී ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ.

මෙම කොවිඩ්19 පරීක්ෂාවන් අඩු වියදමකින් සිදුකිරීම සඳහා බිල් සහ මෙලින්ඩා පදනම මූල්‍යාධාර සපයන බව සඳහන්.