රාජ් කපූර් සහ දිලිප් කුමාර්ගේ පාරම්පරික නිවහන් රකින්න, පාකිස්තානය පෙරට

Tuesday, 29 September 2020 - 8:57

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7
බොලිවුඩ් පුරයේ සුප්‍රකට ප්‍රවීන සිනමා නළුවන් වූ රාජ් කපූර් සහ දිලිප් කුමාර්ගේ  පාරම්පරික නිවාස සංරක්ෂණය කිරීමට පාකිස්තාන රජය ඉදිරිපත් වී සිටිනවා.

1947 වසරේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් පාකිස්තානය නිර්මාණය කිරීමේදී ඔවුන්ගේ පවුල් වර්තමාන ඉන්දියාවට සංක්‍රමණය වුණා.

උතුරුදිග පාකිස්තානයේ පේෂාවර් හි පිහිටි රාජ් කපූර් සහ දිලිප් කුමාර්ගේ පාරම්පරික නිවහන් මේ වන විට ගරා වැටෙමින් පවතින බව සඳහන්.

මේ නිසා එම ගොඩනැගිලි පේෂාවර් හි සංස්කෘතික උරුමයක් ලෙස සංරක්ෂණය කිරීමටයි පාකිස්තාන රජය අදහස් කරන්නේ.

පේෂාවර් හි උපත ලබා හැදුණු වැඩුණු රාජ් කපූර් සහ දිලිප් කුමාර් පසුව වත්මන් ඉන්දියාවේ මුම්බායි නගරයේ පදිංචි වූ අතර, වත්මන් බොලිවුඩ් නළුවන් වන ෂාරුක් ඛාන් ඇතුළු ප්‍රකට බොලිවුඩ් තරු රැසක පාරම්පරික මූලාරම්භය පේෂාවර් පුරවරයයි.