පළාත් කිහිපයකට අදත් වැසි වාර කිහිපයක්

Wednesday, 30 September 2020 - 6:45

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අද දිනයේ පළාත් කිහිපයකට වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකිබව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ බස්නාහිර සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් මාතර සහ සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර්තා කිහිපයක් ඇතිවිය හැකි බවයි.

මේ අටහ්ර වයඹ,උතුරු මැද සහ උතුරු පළාත්වල සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකිබවයි.