පාසල් නිවාඩුව ඔක්තෝම්බර් 09 සිට නොවැම්බර් 09 දක්වා

Wednesday, 30 September 2020 - 16:28

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+09+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+09+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F
රජයේ පාසල් හා රජය අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය 2020 ඔක්තෝම්බර් 09වන සිකුරාදායින් අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව දෙවැනි පාසල්වාර නිවාඩුව එදින සිට ඇරඹෙන බවයි අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ. 

2020 වර්ෂයේ තෙවන පාසල්වාරය සඳහා නැවත සියලු පාසල් 2020 නොවැම්බර් මස 09 වැනි සඳුදා සිට ආරම්භ වන බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.