ඉන්දියාවේ මහා රාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය ලබන 31 තෙක් යළි වැසේ

Thursday, 01 October 2020 - 13:29

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+31+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය තවදුරටත් වසා තැබීමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ප්‍රාන්ත බලධාරීන් තීරණය කර ඇත්තේ ලබන 31 වන දා දක්වා තවදුරටත් ප්‍රාන්තය මුළුමනින්ම වසා තැබීමටයි.

ඒ අනුව ප්‍රාන්තය තුළ අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ද සිදුනොවන අතර දේශසීමා ද වසා දමා තිබෙනවා.