පියවර කිහිපයකින් නතරවන ගව ඝාතනය (වීඩියෝ)

Thursday, 01 October 2020 - 13:44

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%80+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ගව ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් දැනට රට තුළ ක්‍රියාත්මක අණපනත් කඩිනමින් සංශෝධනය කිරීම සඳහා පසුගියදා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවුණා.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනාවේ දැක්වෙන්නේ පියවර කිහිපයකින් අනතුරුව මෙරට තුළ ගව ඝාතනය තහනම් කෙරෙන බවටයි.

මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් මහා සංඝරත්නය මෙලෙස අදහස් පළ කළා.