කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3382ක් දක්වා ඉහළට

Thursday, 01 October 2020 - 17:27

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+3382%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3382ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ ඕමාන සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට හඳුනා ගැනීමත් සමඟයි.