විදෙස්ගත වීමට සූදානම්වන අයට දැනුම්දීමක්

Saturday, 17 October 2020 - 14:49

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටව යන සියලුම ගුවන් මගීන් තම පිටත්වීමේ වේලාවෙන් පැය 72 ක් ඇතුළත පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණය සිදුකරගෙන තිබීම අනිවාර්ය බව ගුවන් තොටුපල සහ ගුවන් සේවා සමාගම නිවේදනය කරනවා.

හෙට (20) පස්වරු 6 සිට මෙය ක්‍රියාත්මක බවයි ඔවුන් නිවේදනය කළේ.