කොරෝනා වෛරසය ගැන මහජනතාවට තොරතුරු ලබා ගැනීමට ක්ෂණික දුරකථන අංකයක්

Saturday, 17 October 2020 - 18:56

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් හඳූන්වාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ 1999 ක්ෂණික අංකහ අමතන ලෙසටයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දැනුම්දෙන්නේ.

ඒ අනුව කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වීම න්‍ලකා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග මෙන්ම වෛරසය ආසාදනය වුවහොත් එය තම පවුලේ සාමාජිකයන් ඇතුලු සෙසු පිරිස් වෙත බෝවීම වළක්වා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ද මෙම අංකයට ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකියි.

අදාළ රෝග ලක්ෂණ සමග තමන්ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි හැගී යන්නේ නම් කඩිනමින් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග දැන ගැනීමට සහ අවශ්‍ය සහය ලබාගැනීමට වහාම මෙම අංකය අමතන ලෙසටයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දැනුම්දෙන්නේ.

සිංහල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම සේවාව ලබාගත හැකි අතර වෛද්‍යවරුන් සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අදාළ උපදෙස් ලබාදීමට මෙම සේවාව සමග සම්බන්ධ වී සිටිනවා.

1999 ක්ෂණික දුරකථන අංකය සමග ඕනෑම දුරකථන ජාලයක් ඔස්සේ පැය 24 පුරා සම්බන්ධ වීමට මහජනතාවට පහසුකම් සලසා තිබෙනවා.