පරිසර නීති උල්ලංඝනයට දැඩි දඬුවම්

Sunday, 18 October 2020 - 7:39

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9D%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%AC%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A
පරිසරයට හානි සිදුකරන්නන්ට ලබාදෙන දඬුවම් දැඩි කරමින් පරිසර පනත සංශෝධනයට ලක් කරන බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

පානදුර ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ එම සංශෝධන සැකසීම මේ වනවිට අවසන් අදියරේ පවතින බවයි.