පල්ලෙමළුව රජ මාලිගාවේ පාදම සොයාගනී (වීඩියෝ)

Sunday, 18 October 2020 - 7:53

%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1600 දී පමණ ඉදිකරනු ලැබූ බවට සැලකෙන හඟු‍රන්කෙත පල්ලෙමළුව රජ මාලිගාවේ පාදම සොයාගත් බව පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන් පවසන්නේ මහනුවර යුගයට අයත් මෙම නටඹුන් ඔස්සේ මහනුවර යුගයේ ඉතිහාසයට අයත් සැඟවුණු තොරතුරු රැසකට මඟ පාදා ගත හැකි බවයි.

හඟු‍රන්කෙත ප්‍රදේශයේ පල්ලෙමළුව රජ මාලිගාව පිහිටා ඇති මෙම භූමි ප්‍රදේශය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින් හදුනාගෙන තිබෙන්නේ 1992 වසරේදීයි.

ඉතිහාස ලේඛන සාක්ෂි සපයන්නේ හඟු‍රන්කෙත පල්ලෙමළුව රජ මාලිගාව 1803 වසරේදී පමණ ඉංග්‍රීසි අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් ගිනි තබා විනාශ කර ඇති බවයි.

පසුව ක්‍රම ක්‍රමයෙන් සාමාන්‍ය ජනතාව රජ මාලිගාව අවට ඉඩම් අත්පත් කර ගෙන තිබෙනවා.

රජ මාලිගා සංකීර්ණය අවට පැවති නටඹුන් මෙම ප්‍රදේශයේ ඇති ඉදිකිරීම්වලට යොදාගෙන ඇති අයුරුද දැකගත හැකියි.

කෙසේ වෙතත්, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය කාලය පුරා සාමාන්‍ය ජනතාවට මෙම ඉඩම්වල ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව සීමා පැනවු අතර, වර්තමාන රජය යටතේ මෙහි පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම්ද ආරම්භ කෙරුණා.

එම කැණීම්වලදී පල්ලෙමළුව රජ මාලිගාවේ පාදම, බිත්ති ආදී ගොඩනැගිල්ලේ වැදගත් නටඹුන් කිහිපයක් හමුව තිබෙනවා.