මරදාන - සංඝරාජ මාවතේ බස් රථයක ගින්නක්

Sunday, 18 October 2020 - 9:05

%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1+-+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මරදාන - සංඝරාජ මාවතේදී බස් රථයක් ගිනිගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ ගිනි නිවීම් ඒකකය සඳහන් කළේ සිය නිලධාරීන් එම ස්ථානයට ගොස් ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කළ බවයි.

මෙය පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන බස් රථයක් වන අතර, ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් නැහැ.