ළිඳකට වැටී සිටි කිඹුලෙක් බේරා ගැනේ (වීඩියෝ)

Sunday, 18 October 2020 - 9:52

%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29


ගාල්ල අංකොක්කාවල ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ඉඩමක පිහිටි ළිඳකට වැටී සිටි කිඹුලෙක් වනජීවී නිලධාරීන් විසින් බේරාගෙන තිබෙනවා.

ඉඩමේ හිමිකරුවන් විසින් හික්කඩුව වනජීවී කාර්යාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි ඔවුන් පැමිණ කිඹුලා ගොඩට ගෙන ඇත්තේ.

අඩි 9කට වඩා දිගින් යුත් මෙම කිඹුලා බූන්දල වනෝද්‍යානය වෙත රැගෙන ගොස් තිබෙනවා.

කොග්ගල ඔයට සම්බන්ධ ඇල මාර්ගයක් ඔස්සේ පැමිණීමේදී කිඹුලා ළිඳට වැටෙන්නට ඇති බවටයි සැක කෙරෙන්නේ.