ගම්පහ ඇඳිරි නීතිය පැනවූ ප්‍රදේශවල ජනතාවට පන්දහසේ දීමනාව අනිද්දා සිට

Sunday, 18 October 2020 - 11:33

%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%84+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7
කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පැනවූ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නිසා ජීවනෝපාය අහිමි වූ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලබාදීම අනිද්දා (20) සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් සඳහන් කළේ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ මෙම දීමනාව ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

ඒ සඳහා රජය වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 40ක්.