ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් කෝටි 4 ඉක්මවයි

Sunday, 18 October 2020 - 17:24

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+4+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් කෝටි 4 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ ඒ අනුව ලොව පුරා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව හාර කෝටි 23,135ක් ලෙස දැක්වෙන බවයි.

කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව එකොලොස් ලක්ෂ 15,599ක් ලෙස සටහන් වුණා.