දෙවන කොරෝනා රැල්ල බෙල්ජියම අඩපණ කරයි

Monday, 19 October 2020 - 21:17

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
බෙල්ජියමේ දෙවන කොරෝනා රැල්ලක් මතුවීම හේතුයෙන් දැඩි සංචරණ නීති පනවා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා.

මේ වනවිටත් රාත්‍රී කාලයේදී ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති අතර, එරට සියලුම තැබෑරුම් සහ අවන්හල් වසා තැබීමට පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්.