ලොව පුරා කොරෝනා රෝගීන් හාර කෝටි හය ලක්ෂය ඉක්මවයි

Tuesday, 20 October 2020 - 8:21

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් හාරකෝටි හය ලක්ෂ 32,463ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ එකොළොස් ලක්ෂ 22,745ක් ලෙසයි.

නැවත වරක් ඇමරිකාවේ දෛනික ආසාදිතයින් වාර්තා වීම ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ගත වූ පැය 24රේ එරටින් දෛනික ආසාදිතයින් 54,490ක් වාර්තා වූ අතර, ඒ අනුව එරට මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 84 ලක්ෂ 53,816ක් ලෙසයි.