බටලන්ද යුද හමුදා කඳවුරේ යුද හමුදා නිලධාරියෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

Saturday, 24 October 2020 - 13:36

%E0%B6%B6%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
සපුගස්කන්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටි බටලන්ද යුද හමුදා කඳවුරේ සේවය කරන යුද හමුදා නිලධාරියෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව යුද හමුදාව ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මාළු මිලදී ගැනීම සඳහා පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයට ගොස් ඇති අතර, එහිදී ඔහුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවටයි සැලකෙන්නේ.