දළදා මාළිගාවට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත රැගෙන ඒම අනිවාර්ය කෙරේ

Saturday, 24 October 2020 - 14:04

%E0%B6%AF%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%92%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
පැතිර යන කොවිඞ් - 19  වෛරස තත්ත්වය පදනම් කොරගෙන, ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වැඳපුදා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන බැතිමතුන්ගේ විස්තර තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් රැගෙන ඒම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

එසේම මාළිගා පරිශ්‍රයට ඇතුළත් වීමේදී මුව ආවරණ පළඳා, දෑත් සෝදා, ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂාකිරීමාදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව ඇතුළත් කර ගැනීම සිදුකරන බවයි දළදා මාලිගාව නිවේදනය කරන්නේ.

මේ අතර මේ වන විට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශයන්හි වෙසෙන පිරිස් සහ ඒ අයගේ ආශ්‍රිත පිරිස් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ඇතුළත් කර ගැනීම දැනට නවතා තිබෙනවා.