තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 201ක් හඳුනාගනී

Saturday, 24 October 2020 - 18:36

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+19+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+201%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 201 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් ආසාදිතයින් 37ක්, ධීවර වරායන්ගෙන් 24 දෙනෙකු සහ මත්ස්‍ය වෙළඳපොල ආශ්‍රිතයින් 140 දෙනෙකු ඒ අතර වන බවයි.