ඇමරිකානු උප ජනපති මයික් පෙන්ස්ගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියාටත් කොරෝනා

Sunday, 25 October 2020 - 12:51

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%8B%E0%B6%B4+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ඇමරිකානු උප ජනාධිපති මයික් පෙන්ස්ගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි මාක් ෂෝට්ට කොරෝනා වෛරසය අසාදනය වි ඇති බව වාර්තා වනවා.

කෙසේ නමුත් , නොවැම්බර් 03 වනදා ජනාධිපතිවරණය සඳහා ප්‍රචාරක කටයුතු වල නිරත වන මයික් පෙන්ස් සහ ඔහුගේ බිරිඳ ට සිදු කළ කොරෝනා පරික්ෂණ වලින් ලැබි ඇත්තේ සෘණාත්මක ප්‍රතිඵලයි.