ඉන්දියාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව පහළට

Monday, 26 October 2020 - 13:26

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා වෛරස් මරණ 480 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, එය මාස 3 කින් වාර්තා වූ අවම අගය බව ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ නමුත්, අද උදෑසනින් අවසන් වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් නව ආසාදිතයන් 45,148 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ ඉන්දියාවේ දෛනික කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 90,000 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබූ අතර, මරණ සංඛ්‍යාව ද දහස ඉක්මවූවා.