අමාත්‍යංශ 03ක් මැනුමකට එක්වෙයි

Monday, 26 October 2020 - 18:39

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%82%E0%B7%81+03%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
සියලු අභය භූමි සහ වන සංරක්ෂණ කලාප වලට අයත් ඉඩම් මැන වෙන් කිරීමට තීරණය කළ බව පරිසර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ ඉඩම්, පරිසර සහ වනජිවි යන අමාත්‍යාංශ තුනෙහි අමාත්‍යවරුන් විසින් ඉදිරියේදී ඒ සඳහා ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි.

අනවසරයෙන් රක්ෂිත ඉඩම් හා අභය භූමි ඉඩම් අත්පත් කර ගෙන ඇති පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී මෙම සීමා මායිම් ගැටලුවක් බවට පත්වීම හේතුවෙනුයි මෙලෙස මෙම ඉඩම් වෙන් කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ.